Exhibitions
 
 • 1921
 • Katalog wystawy sztuki żyd. zorganizowanej przez wyd. „Tel Awiw” w Łodzi, Łódź 1921.
 • [Exhibition of Jewish Art organized by the publisher “Tel Aviv,” Łódź 1921.]
 • The exhibition was held at Hazomir Hall, at Kościuski 21; the building still exists - see image below.
TEL AWIW 1921 catalog1921 catalog page

hazomir 2013

 • 1922
 • Żydowska Wystawa Sztuki, Salon Jesienny, Warszawa 1922
 • [Jewish Art Exhibition, Salon d’Automne, Warsaw, 1922]

 • 1924
 • Artystów łódzkich w Miejskiej Galerii Sztuki,1924
 • [Łódź artists exhibition in the City Art Gallery, May, 1924]
 • To see a review dated June 14, 1924 of the exhibition in the Polish weekly Tygodnik Ilustrowany, CLICK HERE.

  • Exhibition at the City Art Gallery, May, 1924 (from Tygodnik Ilustrowany, 1924 półr. I, Nr. 24, 14 June 1924, p. 399:
Pasted Graphic

 • December 1925 - January 1926; February 1927
 • Exhibitions of the “Start” group in the City Art Gallery, Łódź. Here is a notice about the exhibition from the national arts periodical, Sztuki piękne (June 1926, page 240), emphasizing the surprising existence of an arts scene in Łódź, the city of factories and merchants:

 • ŁÓDŹ
 • Wystawa »Startu«. Łódź nie jest wcale gruntem podatnym dla sztuki. To największe i najludniejsze po Warszawie miasto w Polsce żyło zawsze i żyje dotąd zgoła odrębnem życiem, w którem nie ma, a przynajmniej do niedawna nie było miejsca na zainteresowanie nie objęte kalkulacją pieniężnej giełdy podaży i popytu na wytwarzany tu włókienniczy przemysł.
 • Świeżo założone Stowarzyszenie Artystów (»St - art«) w Łodzi podjęło arcytrudne zadanie przezwyciężyć zorganizowanym trudem i bojem istniejące trudności, rozgrzać posępną atmosferę fabryk, kantorów i cuchnących ulic i koszar Łodzi ciepłem własnego zapału i umiłowania piękna i wytworzyć w ten sposób także dla siebie możliwe warunki życia i artystycznej pracy. Urządzono z początkiem grudnia pierwszą wystawę dziel członków tego towarzystwa, która zamknięto w końcu stycznia. Wystawa obejmywała sto kilkadziesiąt prac Karola Hillera, N. Szpigla, A. Wajnbauma, J. Hirschfanga, S. Finkelsztajna, R. Rosentala, J. Lejzerowicza i t. d. i cieszyła się wyjątkowem, jak na Łódź, powodzeniem.

 • English translation by William Gilcher and Tomasz Marek:
 • ŁÓDŹ
 • Exhibition of “Start”. Łódź is not at all a receptive place for art. It is the largest and most populous city in Poland after Warsaw but has always lived and still lives a quite separate life, in which there was, at least until recently, no room for interests that did not involve the calculation of profit, supply, and demand for the textile manufacturing industry here.

 • The newly founded “Start” Society of Artists [Stowarzyszenie Artystów] (“St - art”) in Łódź took on the extremely difficult task of organizing efforts to overcome existing difficulties in order to warm up the grim atmosphere of the factories, the money dealers, and the stinking streets and barracks of Łódź; warming up the city with their own enthusiasm and love of beauty and, in this way, creating – also for themselves – conditions that make life and artistic work possible.  The first exhibition of works by the association’s members opened at the beginning of December and closed in late January. It included a hundred works by Karol Hiller, N. Szpigl, A. Wajnbaum, J. Hirschfang, S. Finkelsztajn, R. Rosental, J. Lejzerowicz, and others. This exhibition was a great success, which was rather astonishing for Łódź.

 • 1930
 • Katalog działu sztuki, Muzeum Miejskie Historji i Sztuki w Łodzi imienia J. i K. Bartoszewiczów, Łódź 1930, items 71, 75, 78, 109-110 on pages 26-27.

 • [1930 Catalogue of the Łódź municipal museum of history and art includes five works deposited at the museum by Lejzerowicz and displayed in Gallery 6 (Prace artystów łódzkich / Works by Artists from Łódź) and Galeries 7-8 (Rysunki oryginalne / Original drawings); two of these works remain at the museum in 2013.] For a look at what else was on display in Galeries 6 and 7, CLICK HERE.

 • 1930
 • Wystawy zrzeszenia Bractwa św. Łukasza oraz zrzeszenia Start, TPSP, Kraków, 1930.
 • Exhibition by the “Start” group in Kraków at the TPSP Palace of Fine Arts, January 12-February 1930.

 • 1968
 • Memorial Exhibition. Jewish Artists who Perished in the Holocaust, The Tel Aviv Museum, Tel Aviv 1968.

 • 1980
 • Ekspresjonizm w sztuce polskiej, Muzeum Narodowe w Wrocławiu, Wrocław, 1980.
 • [Expressionism in Polish Art, Wrocław Museum, 1980]


 • 1989
 • Żydzi-Polscy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1989.
 • [Jewish-Polish, exhibition at the National Museum in Krakow, 1989]

 • 2001
 • Legacies of Silence: The Visual Arts and Holocaust Memory, London, Imperial War Museum, April 5-August 27, 2001.
 • The section of the exhibition on art in the ghettos included one pastel work from Yad Vashem, Sewage Carts, Lodz Ghetto, 1941-42. Reproduced in the catalogue, written by Glenn Sujo.